Gyro Pita

Homemade Seitan Gyro “Meat”, our famous Vegan Tzatziki, Tomato, Onion, Shredded Lettuce on a Grilled Pita. ALLERGENS: WHEAT, SOY, SESAME